Cikanský horoskop

Napsal Mamka.blogerka.cz (») 29. 4. 2021 v kategorii HOROSKOPY, přečteno: 98×

Ko?eny cikánského horoskopu sahají až do temného st?edov?ku. Má také dvanáct znamení, ale ta mají sv?j p?vod v p?edm?tech, které m?ly magické vlastnosti. Jaké znamení je podle cikánského horoskopu to vaše a co vám dává do vínku?Pravd?podobn? víte, jaké jste znamení podle našeho "západního" horoskopu. Jaké je ale vaše znamení podle horoskopu cikánského? Rozlišuje také dvanáct znamení a místo souhv?zdí ?i zví?at je pojmenovává podle p?edm?t?, které tyto ko?ovníky obklopovaly p?i jejich každodenním život?.

T?mto p?edm?t?m p?isuzovali ko?ovníci ur?ité vlastnosti, které odpovídají charakteristikám lidí v t?chto znameních narozených. Cikánský horoskop má dlouhou tradici a ?íká se, že o osobnosti ?lov?ka vypovídá tém?? 100%. Sedí na vás charakteristika vašeho znamení? Zaujal vás cikánský horoskop.

Cikánský horoskop se mezi ko?ovnými cikánskými kmeny nejprve p?edával ústn? z generace na generaci. Až pozd?ji byl i zapsán, takže dnes si m?žete p?e?íst, jaké z dvanácti znamení na vás podle data narození p?ipadá a jaké vlastnosti vám p?isuzuje.

Stejn? jako astrologie rozlišuje dvanáct znamení zv?rokruhu, má to tak i cikánský horoskop. Navíc je vtipn? pojmenován po p?edm?tech, které tuto rasu ve st?edov?ku obklopovaly. Poj?te se tedy podívat, jaké máte vlastnosti podle tohoto ko?ovného horoskopu!


Cikánské v?d?ní je prastaré a op?edené mýty a pov?rami. Zatímco jiné horoskopy v?tšinou ?erpají inspiraci p?i vytvá?ení archetyp? v oblasti fauny nebo flory, ko?ovní cikáni využili v?cí, které je odedávna obklopovaly p?i poutích sv?tem, a pomáhali jim probít se životem.

Nadp?irozená kouzla a ?áry byly po staletí spojené s v?šteckým um?ním romského národa. Cikánky ?etly budoucnost v k?iš?álové kouli nebo pomocí výkladu karet. Co vás ?eká, vám dokázaly ?íct i díky ?tení ?ar ve vaší dlani. Až do dnešní doby si Romové zachovali sv?j cikánský horoskop rozd?lený na 12 znamení.

Cikánský ko?ovný národ v minulosti budil sám o sob? tajemno. Mnoho lidí ?ekalo, až tito ko?ovníci p?ijedou k nim do vsi a oni si budou moci nechat v?štit budoucnost, ale také výklad karet anebo zjistit, co v život? zm?nit, kde se ukrývají silné a slabé stránky. Proto snad nikoho ani nem?že p?ekvapit, že existuje také cikánský horoskop, jehož p?vod tak úpln? znám není, krom? toho, že pochází práv? od tohoto ko?ovného národa.

Svou budoucnost cht?li lidé znát od nepam?ti, a to nap?í? všemi kulturami. Díky tomu exituje celá ?ada zp?sob? v?nující se p?edvídání budoucnosti z hv?zd. Cikánský horoskop je neodmysliteln? spjat s p?edm?ty, jimiž se obklopovali a v nichž vid?li lidi. Zajímavostí je i to, že p?vodn? preferovali spíše v?št?ní z ruky anebo užívali karty (pozd?ji cikánské 

Znamení cikánského horoskopu:
 

Dýka (21. b?ezen – 20. duben)

Koruna (21. duben – 20. kv?ten)

Sví?ka (21. kv?ten – 20. ?erven)

Kolo od vozu (21. ?erven – 21. ?ervenec)

Hv?zda (22. ?ervenec – 22. srpen)

Zvon (23. srpen – 22. zá?í)

Mince (23. zá?í – 22. ?íjen)

Me? (23. ?íjen – 21. listopad)

Sekyra (22. listopad – 21. prosinec)

Podkova (22. prosinec – 20. leden)

Kalich (21. leden – 19. únor)

Kaple (20. únor – 20. b?ezen)

 

Štítky: horoskopy
Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a dvě